Onze software

Wij hebben diverse grote en kleine software programma's gemaakt. De meest uitgebreide software kunt u hieronder gratis downloaden.

  • Client / Massage software voor Massage praktijken
    In een paar klikken een nieuwe client een nieuwe behandeling en een nieuwe factuur / declaratie voor de client dan wel de zorgverzekering.

De volgende software programma's staan nog in de planning:
  • Uren registratie
  • Magazijnbeheersysteem
  • Ledenadministratie
  • Contactpersonenbeheer
  • Uitleen beheer
  • Uren registratie

Bent u op zoek naar een MS Access software ontwikkelaar / programmeur ? Klk hier voor meer informatie... »

Wilt u ook een software programma laten maken? Neem dan contact met ons op... »